Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis ćwiczeń

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis ćwiczeń

Mechanika

Ciepło

Elektryczność

Fale

Uzupełnienia

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

 

V-1 - wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z użyciem wahadła.

V-2 - wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

V-3 - wyznaczanie ilorazu współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego.

V-4  - wyznaczanie współczynnika załamania cieczy.

V-4*- Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia roztworu sacharozy [1].

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-6 - analiza ruchu z użyciem programu Tracker.

 - przykładowy film (mp.4) z układem eksperymentalnym do ćw. V-6.

V-7 - badanie drgań oscylatora tłumionego za pomocą smartfonu i sprężyny

V-8 - badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji świała w roztworze cukru z użyciem prawa Malusa.

V-9 - Symulacja drgań wymuszonych oscylatora tłumionego.

V-10 - Badanie widm źródeł światła z użyciem samodzielnie zbudowanego spektroskopu dyfrakcyjnego.

V-11A - Symulacja interferencji światła.

V-11B - Symulacja dyfrakcji światła. 

 

Ćwiczenia i instrukcje przygotowali w trybie awaryjnym:

dr hab. Kamil Awsiuk (V2, V8, V10)

dr hab. Szymon Godlewski (V3)

mgr Alessandro Grassi (V6)

prof. dr hab. Paweł Korecki (V1, V4, V5)

mgr Agata Kubisiak (V7, V4*)

prof. dr hab. Andrzej Budkowski (V7, V9, 11A, 11B)

mgr Franciszek Juras (V8, V10)

dr hab. Ewelina Lipiec (V7)