Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis ćwiczeń

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spis ćwiczeń

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

 

V-1 - wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z użyciem wahadła.

V-2 - wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

V-3 - wyznaczanie ilorazu współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego.

V-4  - wyznaczanie współczynnika załamania cieczy.

V-4*- badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia roztworu sacharozy [1].

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-6 - analiza ruchu z użyciem programu Tracker.

 - przykładowy film (mp.4) z układem eksperymentalnym do ćw. V-6.

V-7 - badanie drgań oscylatora tłumionego za pomocą smartfonu i sprężyny

V-8 - badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru z użyciem prawa Malusa.

V-9 - symulacja drgań wymuszonych oscylatora tłumionego.

V-10 - badanie widm źródeł światła z użyciem samodzielnie zbudowanego spektroskopu dyfrakcyjnego.

V-11A - symulacja interferencji światła.

V-11B - symulacja dyfrakcji światła. 

V-12 - wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

 

Ćwiczenia i instrukcje przygotowali w trybie awaryjnym:

dr hab. Kamil Awsiuk (V2, V8, V10)

dr hab. Szymon Godlewski (V3)

mgr Alessandro Grassi (V6)

prof. dr hab. Paweł Korecki (V1, V4, V5)

mgr Agata Kubisiak (V7, V4*)

prof. dr hab. Andrzej Budkowski (V7, V9, 11A, 11B)

mgr Franciszek Juras (V8, V10)

dr hab. Ewelina Lipiec (V7, V12)