Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Pracownia Fizyczna Instytutu Fizyki UJ

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej  pozwalają na opanowanie podstaw i doskonalenie umiejętności planowania eksperymentu, poprawnego pomiaru wielkości fizycznych (w pomiarach bezpośrednich i pośrednich), opracowania uzyskanych wyników i oceny ich niepewności pomiarowych, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu oraz prezentacji wyników w formie pisemnego sprawozdania (raportu).

W IPF IF UJ wykonywane są doświadczenia z zakresu podstawowych dziedzin klasycznej fizyki eksperymentalnej. W przypadku większości ćwiczeń możliwe jest wykonywanie doświadczeń o różnej skali trudności, co pozwala na używanie tych samych zestawów doświadczalnych do zajęć na różnych poziomach zaawansowania.

W  IPF IF UJ odbywają się zajęcia laboratoryjne z fizyki dla studentów: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Prowadzone są tu również zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów (część na zestawach eksperymentalnych dedykowanych specjalnie dla szkół). Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie (studenci) lub w dwuosobowych zespołach (uczniowie). Opracowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń wykonywane jest poza terenem IPF, ale w ramach konsultacji istnieje możliwość ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi poszczególne ćwiczenia