Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zalecana literatura

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura

SKRYPT I PRACOWNIA FIZYCZNA
redakcja naukowa Andrzej Magiera

 

 

 

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN,  W-wa 1999

H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1999.

G. L. Squires, Praktyczna fizyka, PWN, Warszawa 1992

A. Zięba, Postępy Fizyki, tom 52, zeszyt 5, 2001, str.238-247

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker,Podstawy Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003

http://users.uj.edu.pl/~ufkamys/BK/smop1.htm

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

Skrypt prof. Ludwika Dobrzyńskiego "Elementy Fizyki"