Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MULTIMETR MASTECH® MAS830

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MULTIMETR MASTECH® MAS830

 

 

Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C do28°C(64°Fdo 82°F) dla wilgotności RH<75%.

 

OBSŁUGA

Pomiar prądu A DC

1. Ustawić przełącznik zakresów na odpowiedni zakres DCA. Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda VΩmA (do 200mA, dla prądu ponad 200mA do 10A właściwe jest gniazdo 10A) a czarny do gniazda COM.

2. Wpiąć przewody pomiarowe szeregowo w mierzony obwód.

3. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).

 

 

Pomiar napięcia V DC i V AC

1.Ustawić przełącznik zakresów na odpowiedni zakres DCV lub ACV (jeżeli nie znamy wielkości napięcia mierzonego - wybrać największy zakres). Czerwony   przewód   pomiarowy załączyć do gniazda VΩmA a czarny do gniazda COM.

2. Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.

3. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).

 

Test tranzystora

1. Ustawić przełącznik zakresów miernika na pozycję hFE.  Włożyć końcówki tranzystora odpowiednio (ECBE)(PNP/NPN) do gniazda pomiarowego.

2. Odczytać przybliżoną wartość hFE (lb=10µA/Vce=3,0V)

Uwaga :Przed pomiarem odłączyć przewody pomiarowe od  mierzonych obwodów.

 

Test diody

1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda " COM " a czerwony (" +" ) do VΩmA.

2. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję   i przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody a czarny przewód do katody mierzonej diody. Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconych przewodach wyświetlone zostanie „ 1"

3. Ustawić przełącznik zakresów na pozycję   i przyłączyć przewody pomiarowe do badanego obwodu. Ciągłość obwodu zostanie zasygnalizowana sygnałem dźwiękowym.

 

 

Pomiar rezystancji

1. Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM a czerwony (" + ") do VΩmA.

2. Ustawić przełącznik zakresów  miernika na pozycję „  Ω " i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego rezystora. Odczytać wartość z wyświetlacza.
 

Uwaga:
Wyświetlenie " 1 " wskazuje na przerwę w obwodzie pomiarowym lub wartość rezystancji przekraczając zakres pomiarow.

Uwaga: Przy pomiarze rezystancji w układzie należy upewnić się, że pojemności w układzie zostały rozładowane oraz odłączono od układu napięcia zasilania.

 

 

www.roter.com.pl