Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr MAS830L

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr MAS830L

 

1. Wyświetlacz: LCD, 3 1/2 cyfry, 7-segmentowy o wysokości 15 mm.

2. Back light i tylko dla modelu MAS830L: po włączeniu tego przycisku wyświetlacz zostaje podświetlony na 5 sekund.

3. Przełącznik funkcji i zakresów: umieszczony pośrodku płyty czołowej obrotowy przełącznik pozwala włączyć i wyłączyć      zasilanie miernika, a także dokonać wyboru mierzonej     wielkości i jej zakresu. Aby wydłużyć czas życia baterii, w trakcie przerwy w pracy miernika przełącznik powinien     być ustawiony w pozycji "OFF".

4. Gniazdo "V, O, mA": gniazdo do podłączenia czerwonego ("+") przewodu pomiarowego, używane do pomiarów napięcia, rezystancji i natężenia prądu (oprócz zakresu do 10A).

5. Gniazdo "COM": gniazdo do podłączenia czarnego ("-") przewodu pomiarowego.

6. Gniazdo "10A": gniazdo do podłączenia czerwonego ("+") przewodu pomiarowego, używane do pomiaru natężenia     prądu stałego na zakresie do 10A.

7. Przycisk "HOLD": gdy przycisk jest wciśnięty na wyświetlaczu zostaje zamrożone aktualne wskazanie miernika wraz z pojawieniem się symbolu "H".

 

 

Specyfikacja elektryczna.

Dokładność: ± (X1 % wartości wskazanej + X2 cytr, działek elementarnych), gwarantowana przez okres 1 roku, dla zakresu temperatur 230C ± i wilgotności powietrza mniejszej od 80%.

 

Napięcie stałe

ZAKRES

ROZDZIELCZOŚĆ

BŁĄD

200mV

100µV

±0,5%±2 cyfry

2V

1mV

20V

10mV

200V

100mV

600V

1V

±0.8%±2 cytry

 

Natężenie prądu stałego

ZAKRES

ROZDZIELCZOŚĆ

BŁĄD

200µA

0,1µA

±1%±2 cyfry

2 mA

1µA

20mA

10 µA

200mA

100 µA

±1,5%±2cyfry

10A

10mA

±3%±2 cyfry

 

Napięcie przemienne

ZAKRES

ROZDZIELCZOŚĆ

BŁAD

PASMO POMIAROWE

200V

100mV

±1,2%±10cyfry

40HZ-400HZ

600V

1V

 

Rezystancja

ZAKRES

ROZDZIELCZOŚĆ

BŁĄD

200Ω

0,1Ω

±0.8%±3 cyfry

2kΩ

±0.8%±2 cyfry

20kΩ

10Ω

200kΩ

100Ω

2MΩ

1kΩ

±1%±2 cyfry

 

www.atel.com.pl