Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr DT830B

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr DT830B

1. Wyświetlacz LCD, 3 . cyfry; H:13mm

2. Przełącznik funkcji i zakresow

3. Gniazdo COM: gniazdo pomiarowe, czarny przewod " - "

4. Gniazdo wejściowe : VΩmA, czerwony przewod " + ",pomiar V, A  (oprocz zakresu 10A), R.

5. Gniazdo 10A : gniazdo pomiarowe dla zkresu 10A, czerwony przewod " + "

6. Gniazdo pomiaru tranzystora.

Przełącznik funkcji i zakresow ( 2 ) – obrotowy przełącznik wyboru. W Pozycji OFF – miernik jest wyłączony

Gniazda pomiarowe – miernik ma trzy gniazda pomiarowe, dwa zabezpieczone przedprzekroczeniem zakresow pomiarowych. Podczas używania czarny przewod należy przyłączyć dogniazda COM a czerwony do gniazda VΩmA lub10A (bezzabezpieczenia). Wielkość mierzonaczerwonym przewodem zależy od wybranej przełącznikiem funkcji.

Dokładności pomiarow są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C do 28°C (64°F do 82°F) dla wilgotności RH75%.

 

 

 

DANE TECHNICZNE

Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem a uziemieniem : CAT II 500V (szczytowe)

Bezpiecznik : F200mA / 250V

Zasilanie : bateria 9V, 6F22 lub Neda1604

Wyświetlacz : LCD, cyfry 1999, odświeżanie 2-3 sekundy

Metoda pomiarowa : przetwornik A/C (podwojne całkowanie zbocza)

Wskaźnik przekroczenia zakresu : " 1 " - na wyświetlaczu

Wskaźnik polaryzacji : "- " dla ujemnej polaryzacji

Temperatura pracy : 0°C – 40°C ( 32°F – 104°F)

Temperatura przechowywania : -10°C – 50°C ( 14°F – 122°F)                                        
Wskaźnik rozładowania baterii : " BAT " na wyświetlaczu                       
Wymiary / waga : H:22 x W:69 x L:124 [mm] / 150g (wraz z baterią)

 

OBSŁUGA

Pomiar prądu A DC

1. Ustawić przełącznik zakresw na odpowiedni zakres DCA. Czerwony przew od pomiarowy  załączyć do gniazd VΩmA (do 200mA, dla prądu ponad 200mA do 10A właściwe jest gniazdo 10A) a czarny do gniazd COM.

2. Wpiąć przewody pomiarowe szeregowo w mierzony obwod.

3.Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).

 

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

200µA

100nA

 

2mA

1µA

±1,0% wskazania ±2 cyfry

20mA

10µA

 

200mA

100µA

±1,2% wskazania ±2 cyfry

10A

10mA

±2,0% wskazania ±2 cyfry

 

 Zabezpieczenie przeciążeniowe :

 100nA Bezpiecznik : F200mA/250V

 2mA Zakres 10A –niezabezpieczony.

 20mA Spadek napięcia : 200mV

 

 

 

 

Pomiar napięcia V DC i V AC

1. Ustawić przełącznik zakresow na odpowiedni zakres DCV lub ACV (jeżeli nie znamy wielkości napięcia mierzonego – wybrać największy zakres). Czerwony przewod pomiarowy załączyć do gniazda VΩmA a czarny do gniazda COM.                                                                                                                             

2. Wpiąć przewody pomiarowe rownolegle w mierzony obwod.                                                                      

3. Odczytać wartość na wyświetlaczu (pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego).

 

Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

200mV DC

100µV

 

2V DC

lmV

±0,5% wskazania ±2 cyfry

20V DC

10mV

200V DC

100mV

 

1000V DC

1V

±0,8% wskazania ±2 cyfry

200V AC

100mV

±1,2% wskazania ±10 cyfr

750V AC

1V

±1,2% wskazania ±10 cyfr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie przeciążeniowe:
250Vrms – dla zakresu 200mV;           
1000VDC lub 750VACrms - inne zakresy                                                                                              
Częstotliwość : 45Hz – 450Hz 750V AC 1V                                                                                                     
Wartość średnia rms (sinus).

 

Test tranzystora

1. Ustawić przełącznik zakresow miernika na pozycję hFE. Włożyć końcowki tranzystora odpowiednio (ECBE)( PNP / NPN ) do gniazda pomiarowego.

2.Odczytać przybliżoną wartość hFE ( Ib=10μA / Vce=2,8V)

 

Uwaga: Przed pomiarem odłączyć przewody pomiarowe od mierzonych obwodow.

 

Zakres

Zakres testu

Prąd testu

Napięcie testu

NPN & PNP

0-1000

lb=10μA

Vce=2,8V

 

Test diody

1.Przyłączyć czarny przewod pomiarowy do gniazda " COM " a czerwony ( " + " )do VΩmA.                           

2.Ustawić przełącznik zakresow na pozycję   i przyłączyć czerwony przewod pomiarowy doanody a czarny przewod do katody mierzonej diody. Miernik wskaże przybliżone  napięcie    przewodzenia diody. Przy odwroconych przewodach wyświetlone zostanie " 1 ".

 

 

   Zakres

                                         Opis

 

Wskazanie przybliżonego napięcia przewodzenia diody.

  Zabezpieczenie przeciążeniowe :

  Wskazanie przybliżonego napięcia przewodzenia   
  diody. 250V DC lub ACrms

 

Pomiar rezystancji

1.Przyłączyć czarny przewod pomiarowy do gniazda COM a czerwony ( " + " ) do VΩmA.                               

2.Ustawić przełącznik zakresow miernika na pozycję " Ω " i przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego rezystora. Odczytać wartość z wyświetlacza.

Uwaga: Wyświetlenie " 1 " wskazuje na przerwę w obwodzie pomiarowym lub wartość rezystancji przekraczającą zakres pomiarowy.

Uwaga : Przy pomiarze rezystancji w układzie należy upewnić się, że pojemności w układzie zostały rozładowane oraz odłączono od układu napięcia zasilania.

Napięcie obwodu – 2,8V max.

 Zakres

Rozdzielczość

Dokładność

  200Ω

   0.1Ω

 

  2kΩ

    1Ω

+0,8% wskazania ±2 cvfrv

  20kΩ

   10Ω

 

 200kΩ

  100Ω

 

  2MΩ

   1kΩ

±1,0% wskazania ±2 cyfry

 

  Zabezpieczenie przeciążeniowe:
  220V DC lub ACrms – max. przez 15 sekund -
  alarm dźwiękowy.

 

 

 

 

 

WYMIANA BATERII i BEZPIECZNIKA

Wskazanie " BAT " na wyświetlaczu LCD sygnalizuje wyczerpanie baterii. Po zdjęciu pokrywy z tyłu

miernika należy założyć nową baterię. Wymiana bezpiecznika po zdjęciu tylnej pokrywy - na F200mA/250V.                                                                                                                                              

www.roter.com.pl