Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr cyfrowy typu M-4650 firmy METEX-NDN

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Multimetr cyfrowy typu M-4650 firmy METEX-NDN

 

Kontrastowy, 17 mm wyświetlacz LCD ze wskaźnikami funkcyjnymi i linijką analogową (seria B).

30-pozycyjny przełącznik obrotowy funkcji i zakresów.

Pomiar napięć stałych do 1000V i zmiennych do 750V.

Pomiar prądów stałych i zmiennych do 20A.

Pomiar rezystancji do 20MW.

Pomiar wzmocnienia tranzystorów (hFE), test diod półprzewodnikowych i akustyczny test ciągłości.

Pomiar częstotliwości do 200kHz.

Pomiar pojemności do 20mF.

Automatyczny wskaźnik ujemnej polaryzacji sygnału wejściowego.

Potencjometr zerowania zakresu pojemnościowego. Zerowanie pozostałych zakresów automatyczne.

Wskaźnik stanu baterii zasilającej.

Zabezpieczenie przed przepięciami do 3kV.

Obudowa z wysokoudarowego tworzywa. 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz

17 mm LCD, 4 1/2 cyfry, maks.

Źródło zasilania

9V (NEDA 1604 lub 6F22)

 

odczyt 19999 oraz linijka analogowa (tylko modele serii B).

Wskaźnik przepełnienia

"1"

 

Prąd  stały/zmienny, napięcie sta-

Częstość odczytu

2-3 razy na sekundę

 

łe/ zmienne, rezystancja, hFE tran-

Temperatura pracy

0°C do 40° C

Zakresy pomiarowe

zystorów, test diod, akustyczny test

Temp. składowania

-10°C do 50° C

 

ciągłości, pojemność, częstotli-

Waga (z baterią)

380g ± 10g (400g seria (B))

 

wość.

Wymiary

90 x 176 x 36 mm

 

Automatycznie wyświetlany

 

Instrukcja obsługi, para przewo-

Wskaźnik polaryzacji

segment "-" przy ujemnej

Wyposażenie

dów pomiarowych,

 

wartości pomiaru.

 

bezpiecznik, futerał.

Maks. prąd wejściowy

20 A (AC/DC) - maks.15 min

 

 

 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (temp. 23 ± 5° C)

FUNKCJA

ZAKRES

KLASA

Rozdzielczość

 

200 mV

 

10 mV

napięcie

2 V

± 0,05% rdg1) ± 3 dgt2)

100 mV

stałe

20 V

 

1 mV

(DCV)

200 V

 

10 mV

 

1000 V

± 0,1% rdg ± 5 dgt

100 mV

 

200 mV

 

10 mV

napięcie

2 V

± 0,5% rdg ± 10 dgt

100 mV

zmienne

20 V

 

1 mV

(ACV)

200 V

 

10 mV

 

750 V

± 0,8% rdg ± 10dgt

100 mV

 

200 mA

 

10 nA

 

2 mA

± 0,3% rdg ± 3 dgt

100 nA

prąd stały

¥20 mA

 

1 mA

(DCA)

200 mA

± 0,5% rdg ± 3 dgt

10 mA

 

¥2 A

 

100 mA

 

20 A

± 0,8% rdg ± 5 dgt

1 mA

 

¥200 mA

 

10 nA

 

2 mA

± 0,8% rdg ± 10 dgt

100 nA

prąd zmienny

¥20 mA

 

1 mA

(ACA)

200 mA

± 1,0% rdg ± 10 dgt

10 mA

 

¥2 A

 

100 mA

 

20 A

± 1,2% rdg ± 15 dgt

1 mA

 

200 W

± 2,0% rdg ± 10 dgt

0,01 W

 

2 kW

 

0,1 W

rezystancja

20 kW

± 0,15% rdg ± 3 dgt

1 W

(OHM)

200 kW

 

10 W

 

2 MW

 

100 W

 

20 MW

± 0,5% rdg ± 5 dgt

1 kW

częstotliwość

20 kHz

± 2,0% rdg ± 10 dgt

1 Hz

( fkHz)

200 kHz

 

10 Hz

pojemność

2000 pF

± 2,0% rdg ± 20 dgt

0,1 pF

(CAP)

200 nF

 

10 pF

 

20 mF

± 3,0% rdg ± 30 dgt

1 nF

 

* - zakresy dostępne tylko w modelu bez linijki analogowej tj. M-4650.
1) rdg - wartość odczytu; 2) dgt - wartość ostatniej cyfry znaczącej.


DYSTRYBUCJA I SERWIS:
"NDN-Z.Daniluk"
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, tel. 641-61-96

 

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian (zgodnie z postępem technicznym) konstrukcji
przyrządu i jego parametrów elektrycznych, których nie uwzględniono w powyższej specyfikacji.

Copyright © NDN 2000. Wszystkie prawa zastrzeżone.