Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MULTIMETR CYFROWY APPA 109

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MULTIMETR CYFROWY APPA 109

 1. Gniazda pomiarowe.

 2. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowych.
     Funkcje domyślne są oznaczone kolorem czarnym
     Funkcje wybierane przyciskiem niebieskim są oznaczone kolorem niebieskim.

3.  Przyciski wyboru funkcji pomiarowych.

4. Funkcje przycisków w trybie rejestratora danych pomiarowych.

5. Podwójny, cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

 

Podane dokładności są słuszne dla pomiaru przy temperaturze 25°C ±5"C, przy wilgotności względnej nie większej niż 80% oraz przy nie wyświetlonym sygnalizatorze niskiego napięcia baterii zasilającej przyrząd.

 

Parametr

Opis

Liczba cyfr wyświetlacza

4 i Vi lub 3 i 3A

Liczba segmentów analogowego bargrafu

42 segmenty

Maksymalne wskazanie wyświetlacza

20 000 lub 4 000

Prędkość pomiaru (odświeżania wskazania)

2 pomiary / s (przy maksymalnym wskazaniu 20 000)

Prędkość odświeżania bargrafu

20 razy/s

Sygnalizacja polaryzacji

automatyczna

Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego

wyświetlany symbol OL

Wskaźnik niskiego napięcia baterii zasilającej

wyświetlany symbol

Czas automatycznego wyłączenia podświetlenia

Automatyczne wyłączenie podświetlenia wyświetlacza po 15 minutach

Maksymalne napięcie wejściowe

1000 V (750 V przemienne) między gniazdami V i COM klasa ochronności II

Maksymalne napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych

1000 V (750 V przemienne) między dowolnym gniazdem, a gniazdem ziemi, klasa ochronności II

Maksymalny prąd wejściowy

200 mA doprowadzony do gniazd mA i COM, 10 A gdy do­prowadzony (jako sygnał ciągły) do gniazd A i COM (20 A przez 30 sekundy)

Maksymalne napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych prądu

600 V między gniazdami A i COM i między mA i COM

Ochrona przed przeciążeniem wejścia prądo­wego na zakresie A

bezpiecznik 1 A (600 V) bezzwłoczny

Ochrona przed przeciążeniem wejścia prądo­wego na zakresie mA

bezpiecznik 15 A (600 V) bezzwłoczny

 

 

1100 Vp przy pomiarze napięcia przemiennego, stałego i przemiennego z nałożoną składową stałą 850 Vp przy pomiarze napięć na zakresach miliwoltów (mV) przy pomiarze napięcia przemiennego, stałego i przemiennego z nałożoną składową stałą; przy pomiarze małych rezystancji, rezystancji, w trybie sprawdzania ciągłości, testu diody; przy pomiarze pojem­ności, częstotliwości, współczynnika wypełnienia impulsu i temperatury w °C i T.

Współczynnik temperaturowy

0,1 x (wyspecyfikowana dokładność) / °C, w zakresie temperatur: <18°C oraz >28°C.

Czas życia baterii zasilającej przyrząd

typowo 100 h (dla baterii alkalicznej)

Dane techniczne trybów pomiarowych

Format zapisu dokładności: ±[(% w.w.) + (liczba cyfr)], w.w. - wartość wskazywana Warunki pomiaru: temperatura 23"C ±5°C, wilgotność względna < 80%

 

Pomiar napięcia

 

Napięcie stałe DCV

107

109

20 mV

±(0,06% + 60)

±(0,06% + 60)

200 mV

±(0,06% + 20)

±(0,06% + 20)

2 V, 20 V, 200 V, 1000 V

±(0,06%+10)

±(0,06% + 10)

 

Napięcie przemienne ACV

107

109

20 mV, 200 mV 40 Hz -i-100 Hz 100 Hz-1 kHz

±(0,70% + 80) ±(1,00%+ 80)

±(0,70% + 80) ±(1,00%+ 80)

2 V

40 Hz -100 Hz 100 Hz-1 kHz 1 kHz- 10 kHz 10 kHz-20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz-100 kHz

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80) ±(10,00%+ 100)

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80) ±(10,00%+ 100)

20 V

40 Hz -100 Hz 100 Hz-5-1 kHz 1 kHz +10 kHz 10 kHz-20 kHz 20 kHz - 50 kHz 50 kHz -100 kHz

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80) ±(10,00%+ 100)

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80) ±(10,00%+ 100)

200 V

40 Hz - 100 Hz 100 Hz -1 kHz 1 kHz-10 kHz 10 kHz-20 kHz 20 kHz - 50 kHz

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80)

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50) ±(2,00% + 60) ±(3,00% + 70) ±(5,00% + 80)

750 V

40 Hz -100 Hz 100 Hz -1 kHz

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50)

±(0,70% + 50) ±(1,00%+ 50)

Pasmo pomiaru

40 Hz -100 kHz

40 Hz-100 kHz

Pomiar prądu

Prąd stały DCA

107

109

20 mA, 200 mA

±(0,20% + 40)

±(0,20% + 40)

2A,10 A

±(0,20% + 40)

±(0,20% + 40)

 

Prąd przemienny ACA

107

109

20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A 40 Hz -5- 500 Hz

±(0,80% + 50)

±(0,80% + 50)

20 mA, 200 mA, 2 A, 10 A 500 Hz-5-1 kHz

±(1,20%+ 80)

±(1,20%+ 80)

200 mA, 10 A 1 kHz - 3 kHz

±(2,00% + 80)

±(2,00% + 80)

Pomiar rezystancji

Rezystancja OHM

107

109

200 Q, 2 kQ

±(0,30% + 30)

±(0,30% + 30)

20 kO, 200 kO

±(0,30% + 30)

±(0,30% + 30)

2 MQ

±(0,30% + 50)

±(0,30% + 50)

20 MO

±(5,00% + 50)

±(5,00% + 50)

200 MQ

±(5,00% + 20)

±(5,00% + 20)

2 GQ

±(5,00% + 8)

±(5,00% + 8)

 

Małe rezystancje LV OHM

107

109

2 kO, 20 kQ, 200 kO

±(0,60% + 20)

±(0,60% + 20)

2MO.

±(0,60% + 50)

±(0,60% + 50)

20 MQ

±(7,00% + 50)

±(7,00% + 50)

200 MO

±(7,00% + 20)

±(7,00% + 20)

Pomiar pojemności (maksymalne wskazanie wyświetlacza) 4000

Pojemność

107

109

4nF,40nF

±(1,50%+ 10)

±(1,50% + 10)

400 nF, 4 uF

±(0,90% + 5)

±(0,90% + 5)

40 uF, 400 uF

±(1,20%+ 5)

±(1,20%+ 5)

4 mF, 40 mF

±(1,50%+ 5)

±(1,50%+ 5)

Pomiar temperatury

Temperatura

107

109

-100°C- 1200°C

±(0,1% + 3°C)

±(0,1% + 3°C)

-200°C--100°C

±(0,1% + 6°C)

±(0,1% + 6°C)

 

http://www.ndn.com.pl