Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZMiN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZMiN - prof. dr hab. Andrzej Budkowski

 

 Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja na dzień: 25 października 2021r.

 

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku ZMIN w semestrze zimowym 2021/2022.

Aktualizacja na dzień: 25 października 2021r.

 

 

 

- Ogłoszenie Kierownika I Pracowni Fizycznej dotyczące organizacji zajęć w IPF w semestrze zimowym 2021/2022.

 

 
 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C-1 Cechowanie termopary i termistora.

E-3 Temperaturowa zależność oporu przewodników.

E-5 Wyznaczanie współczynnika Halla.

F-6 Nauka obsługi oscyloskopu i wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie destylowanej metodą fali biegnącej.

M-16 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

M-22 Krzywe rezonansowe oscylatora harmonicznego tłumionego.

O-7 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

O-10 Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

O-18 Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego.

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-8 - badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru z użyciem prawa Malusa.

V-10 - badanie widm źródeł światła z użyciem samodzielnie zbudowanego spektroskopu dyfrakcyjnego.

V-11B - symulacja dyfrakcji światła. 

 

 

Materiały pomocnicze:

"Statystyczne Metody Opracowania Wyników Pomiarów" - wykład - dr Katarzyna Gajos

Jak pisać sprawozdanie-raport.

Jak prowadzić zeszyt laboratoryjny.