Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZMiN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZMiN - prof. dr hab. Andrzej Budkowski

 

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów w semestrze zimowym 2019/2020.

Aktualizacja na dzień: 27 stycznia 2020r.

 

 

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku ZMiN w semestrze zimowym 2019/2020.

Aktualizacja na dzień: 27 stycznia 2020r.

 
 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

 

 

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C-1 Cechowanie termopary i termistora.

E-3 Temperaturowa zależność oporu przewodników.

E-5 Wyznaczanie współczynnika Halla.

F-6 Nauka obsługi oscyloskopu i wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie destylowanej metodą fali biegnącej.

M-16 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

M-21 Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

M-22 Krzywe rezonansowe oscylatora harmonicznego tłumionego.

O-7 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

O-10 Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

O-18 Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego.

 

 

Materiały pomocnicze:

"Statystyczne Metody Opracowania Wyników Pomiarów" - wykład - dr Katarzyna Gajos

Informacje organizacyjne - wykład Tutora.

Jak pisać sprawozdanie-raport.

Jak prowadzić zeszyt laboratoryjny.