Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia Zrównoważonego Rozwoju - dr hab. Kamil Awsiuk

 

  

 - Ogłoszenie Kierownika I Pracowni Fizycznej dotyczące organizacji zajęć w IPF w semestrze zimowym 2021/2022.

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - pdf.

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

w semestrze zimowym 2021/2022 - pdf.

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

 

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C1 Cechowanie termopary i termistora. Opór zastępczy układu oporników.

C4 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu metodą kalorymetryczną.

E3 Temperaturowa zależność oporu przewodników. Opór zastępczy układu oporników.

F6 Nauka obsługi oscyloskopu i wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie destylowanej metodą fali biegnącej.

O2 Wyznaczanie ogniskowej oraz badanie wad soczewek przy użyciu ławy optycznej.

O7 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

 

 

Materiały pomocnicze: 

„ Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych" - wykład Tutora.