Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA B

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka B - prof. dr hab. Paweł Korecki

 

 

 - Kalendarz zajęć  -  FIZYKA grupa B

 - Ogłoszenie Kierownika I Pracowni Fizycznej dotyczące organizacji zajęć w IPF w semestrze zimowym 2021/2022.

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja na dzień: 30 listopada 2021r.

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku FIZYKA grupa B w semestrze zimowym 2021/2022.

Aktualizacja na dzień: 30 listopada 2021r.

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

 

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C-7  Równanie stanu gazu doskonałego.

C-8  Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

E-17 Badanie charakterystyk tranzystora.

E-22 Wyznaczanie stosunku e/m.

F-1   Analiza fourierowska.

F-6   Nauka obsługi oscyloskopu i wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie destylowanej metodą fali biegnącej.

F-9    Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego.

M-8   Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu.

M-21 Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

M-22 Krzywe rezonansowe oscylatora harmonicznego tłumionego.

O-8   Badanie stanu polaryzacji światła.

O-10 Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

O-18 Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego.

O-18A Dodatek A - Przebieg pomiarów z użyciem skanera PASCO.

S-3   Badanie ruchów Browna.