Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka A - dr hab. Piotr Cyganik

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja na dzień: 28 stycznia 2020r.

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku FIZYKA grupa A w semestrze zimowym 2019/2020.

Aktualizacja na dzień: 28 stycznia 2020r.

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

 

 

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C-7    Równanie stanu gazu doskonałego.

C-8    Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

E-17  Badanie charakterystyk tranzystora.

E-22  Wyznaczanie stosunku e/m.

F-1    Analiza fourierowska.

F-9    Pomiar prędkości dźwięku w metalach metodą echa ultradźwiękowego.

M-8   Badanie ruchu precesyjnego żyroskopu.

M-21 Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

M-22  Krzywe rezonansowe oscylatora harmonicznego tłumionego.

O-10   Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

O-18  Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego.

O-22  Pomiar prędkości dźwięku w cieczach metodą optyczną.

S-3  Badanie ruchów Browna.