Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOMIK (WBBB) - dr hab. Joanna Raczkowska

 

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów w semestrze zimowym 2019/2020   

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA (BIOMIK) 

w semestrze zimowym 2019/2020   

 

 Lista wykonywanych ćwiczeń:

 

C1 Cechowanie termopary i termistora

C4 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

E3 Temperaturowa zależność oporu przewodników.

E11 Wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

M16 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

O7 Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

O10 Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

 

Materiały pomocnicze:

"Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych" -

wykład Tutora.

Informacje organizacyjne.

 

Inne:

Wymagania etyczno-moralne stawiane studentom

Jak powinno wyglądać dobre sprawozdanie