Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOFIZYKA (WFAIS) - prof. dr hab. Andrzej Budkowski

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja do dnia: 25 października 2021r.

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku BIOFIZYKA w semestrze zimowym 2021/2022.

Aktualizacja do dnia: 25 października 2021r.

 

 - Ogłoszenie Kierownika I Pracowni Fizycznej dotyczące organizacji zajęć w IPF w semestrze zimowym 2021/2022.

 

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

Lista wykonywanych ćwiczeń:

C-1  Cechowanie termopary i termistora.

C-4  Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

E-3   Temperaturowa zależność oporu przewodników.

E-11 Wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

F-6   Nauka obsługi oscyloskopu i wyznaczanie prędkości dźwięku w wodzie destylowanej metodą fali biegnącej.

M-16 Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.

M-21 Badanie drgań wahadeł sprzężonych.

M-22 Krzywe rezonansowe oscylatora harmonicznego tłumionego. 

O-7  Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w wodnych roztworach sacharozy za pomocą polarymetru Laurent'a.

O-10 Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.

O-18 Badanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła laserowego.

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-8 - badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w roztworze cukru z użycie prawa Malusa.

V-10 - badanie widm źródeł światła z użyciem samodzielnie zbudowanego spektroskopu dyfrakcyjnego.

V-11B - symulacja dyfrakcji światła. 

 

Materiały pomocnicze:

"Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych" -

wykład Tutora.

Informacje organizacyjne.

 

Inne:

Wymagania etyczno-moralne stawiane studentom.

Jak powinno wyglądać dobre sprawozdanie.

Szablon sprawozdania for dummies; wersja 3.1