Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A - dr hab. Bogdan Damski

 

Drodzy Studenci,

 

w semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na I Pracowni Fizycznej dla Waszego kierunku będą odbywać się zdalnie. W tym celu został stworzony zespół w aplikacji MS Teams. Proszę uważnie czytać wszystkie wiadomości e-mail i komunikaty na stronie Pracowni.

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów. 

Aktualizacja na dzień: 19 maja oraz 2 czerwca 2021r.

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku FIZYKA grupa A w semestrze letnim 2020/2021.

Aktualizacja na dzień: 19 maja oraz 2 czerwca 2021r.

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

V-1 - wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z użyciem wahadła.

V-2 - wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

V-3 - wyznaczanie ilorazu współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego.

V-4 - wyznaczanie współczynnika załamania światła.

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-6 - analiza ruchu z użyciem programu Tracker.

- przykładowy film (mp.4) z układem eksperymentalnym do ćw. V-6.

V-12 - wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy.

 

 

Uwagi na temat pisania sprawozdań - pdf.

Przykładowe sprawozdanie - pdf.   Obliczenia - zip.

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

Materiały pomocnicze:

Inne: