Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A - dr hab. Bogdan Damski

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja na dzień: 12 czerwca 2019r.

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku FIZYKA grupa A w semestrze letnim 2018/2019.

Aktualizacja na dzień: 12 czerwca 2019r.

 

Uwagi na temat pisania sprawozdań na I Pracowni Fizycznej - pdf.

Przykładowe sprawozdanie - pdf.   Obliczenia - zip.

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

Lista wykonywanych ćwiczeń:

 

Materiały pomocnicze:

Inne: