Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FIZYKA A - dr hab. Bogdan Damski

 

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii ćwiczenia laboratoryjne na I Pracowni Fizycznej są zawieszone do odwołania. Staramy się prowadzić zajęcia w trybie zdalnym. Tutorzy grup prześlą Państwu instrukcje dotyczące samodzielnego wykonywania i opracowania prostych eksperymentów fizycznych. Sprawozdania przesyłać będziecie Państwo  w formie elektronicznej. Proszę uważnie czytać wszystkie wiadomości e-mail i komunikaty na stronie Pracowni.

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

V-1 - wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z użyciem wahadła.

V-2 - wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

V-3 - wyznaczanie ilorazu współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego.

V-4 - wyznaczanie współczynnika załamania światła.

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-6 - analiza ruchu z użyciem programu Tracer.

- przykładowy film (mp.4) z układem eksperymentalnym do ćw. V-6.

 

 

 

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów - aktualizacja na dzień: 

 

Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku FIZYKA grupa A w semestrze letnim 2019/2020.

Aktualizacja na dzień: 

 

Uwagi na temat pisania sprawozdań na I Pracowni Fizycznej - pdf.

Przykładowe sprawozdanie - pdf.   Obliczenia - zip.

 

Uwaga: lista ćwiczeń ustalonych dla danej grupy ćwiczeniowej do wykonywania w semestrze w IPF ma charakter informacyjny i z ważnych względów dydaktycznych i technicznych może ulec zmianie w trakcie semestru.

Lista wykonywanych ćwiczeń:

 

Materiały pomocnicze:

Inne: