Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA - dr hab. Leszek Józefowski

      

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii ćwiczenia laboratoryjne na I Pracowni Fizycznej są zawieszone do odwołania. Staramy się prowadzić zajęcia w trybie zdalnym. Tutorzy grup prześlą Państwu instrukcje dotyczące samodzielnego wykonywania i opracowania prostych eksperymentów fizycznych. Sprawozdania przesyłać będziecie Państwo  w formie elektronicznej. Proszę uważnie czytać wszystkie wiadomości e-mail i komunikaty na stronie Pracowni.

 

Doświadczenia do samodzielnego wykonywania:

V-1- wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego z użyciem wahadła.

V-2- wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

V-3 - wyznaczanie ilorazu współczynnika tarcia kinetycznego i statycznego.

V-4 - wyznaczanie współczynnika załamania cieczy.

V-5 - wyznaczanie pojemności kondensatora i zgromadzonego na nim ładunku metodą rozładowania.

V-6 - analiza ruchu z użyciem programu Tracer.

- przykładowy film (mp.4) z układem eksperymentalnym do ćw. V-6.

 

 

 

 

 

Przydział ćwiczeń dla asystentów w semestrze letnim 2019/2020r.

 

 Przydział ćwiczeń dla studentów kierunku BIOCHEMIA (grupa A i B) do samodzielnego wykonania

sem. lato 2019/2020.

 

 

Lista wykonywanych ćwiczeń:

 

 

Materiały dodatkowe:

 

Informacje organizacyjne.

"Podstawy opracowania wyników pomiarów z elementami analizy niepewności pomiarowych" - wykład Tutora.