Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak prowadzić zeszyt laboratoryjny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak prowadzić zeszyt laboratoryjny

Notatki w zeszycie laboratoryjnym należy prowadzić tak, aby przy minimum wysiłku i poświęconego czasu zapis był jasny, pełny i dokładny.

Wszystkie notatki powinny być datowane.

 

Co notować

Notować należy wszystko, co może być istotne dla prowadzonych badań tzn. wyniki pomiarów i dane pozwalające zidentyfikować używane przyrządy (numery fabryczne, inwentarzowe lub naniesione osobiście), ale również cytaty z tablic i różnorodnych odnośników literaturowych i innych (koniecznie z adresem cytowania), notatki z dyskusji, własne przemyślenia, luźne uwagi, nazwiska współpracowników, obliczenia, wykresy, schematy…

W zeszycie laboratoryjnym powinny być też odnotowane wyniki eksperymentu zarejestrowane na innych nośnikach (np. klisze, fotografie, wydruki z rejestratora, pliki zapisane na dysku…). Z kolei wyniki te powinny być opisane w sposób trwały, czytelny i zgodny z zapisem w zeszycie laboratoryjnym.

 

Jak notować

Wynik każdego pomiaru należy zapisać natychmiast i bez żadnej obróbki.Należy pamiętać o zapisaniu jednostki mierzonej wielkości i  zakresu pomiarowego, gdy używamy przyrządów wielozakresowych. Jeśli to możliwe dobrze jest sprawdzać zapis przez powtórne odczytanie przyrządu.

Dane nie mogą być notowane ołówkiem. Nie należy używać korektora. Błędny zapis należy skreślić pojedynczą linią tak, aby można go było odczytać w przyszłości. Zeszyt laboratoryjny nie musi być ładny- notatki mają być przejrzyste, czytelne i kompletne.

Nie należy oszczędzać papieru w zeszycie laboratoryjnym. Dobrze jest prowadzić zapisy z kolejnych dni eksperymentu jednostronnie i każdy kolejny dzień zaczynać na nowej stronie. Pozostałe miejsce wykorzystamy na komentarze i inne notatki, które zechcemy zrobić w przyszłości. Każdy zapis musi być datowany.

Na początku lub końcu zeszytu laboratoryjnego warto zostawić miejsce na indeks.

Nie wolnoprowadzić notatek „na brudno" na luźnych kartkach z zamiarem późniejszego starannego przepisania ich do zeszytu pomiarowego.

Pliki do pobrania
jpg
E3 - Protokół pomiarowy