Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla szkół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ

Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów do skorzystania z oferty zajęć laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej IF UJ.

Adresowane do uczniów zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej, trwające 2 godziny lekcyjne, bazują na prostych eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki.

Jesteśmy przekonani, że formuła proponowanych zajęć pozwoli na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych, a jednocześnie dostarczy bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych.

W sprawach organizacyjnych oraz rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Biurem Promocji Wydziału FAIS: tel.: (12) 664-45-02, e-mail: promocja.fais@uj.edu.pl

 • W I Pracowni Fizycznej (I PF IF UJ) odbywają się zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół, których dyrektorzy podpisali z Instytutem Fizyki UJ, reprezentowanym przez dyrektora ds. dydaktycznych, deklarację o współpracy w podnoszeniu atrakcyjności kształcenia w zakresie nauk ścisłych i wspieraniu procesu dydaktycznego. Deklaracja o współpracy jest do pobrania ze strony Biura Promocji Wydziału FAIS: https://promocja.fais.uj.edu.pl/dla-szkol/zajecia-laboratoryjne
 • I PF IF UJ jednocześnie może przyjąć do 40 uczniów pod opieką co najmniej 1 nauczyciela. Mogą to być zajęcia dodatkowe dla zainteresowanych (np. kółko fizyczne)lub zajęcia dla całej klasy.
 • Zajęcia w I PF IF UJ trwają 2 godziny lekcyjne (90 min.) odbywają się po uzgodnieniu w następujących terminach:

semestr zimowy

październik 

 1. czwartki 8.30-10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00 - 14.30
 2. piątki 8.30-10.00; 10,15-11.45 oraz 13.00-14.30

listopad - grudzień 

 1. czwartki - 8.30-10.15 i 10.15-11.45
 2. piątki 8.30-10.00; 10,15-11.45 oraz 13.00-14.30

styczeń - luty 

 1. czwartki 8.30 - 10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00-14.30
 2. piątki 8.30 - 10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00-14.30 

semestr letni

marzec - kwiecień:

 1. czwartki - 8.30-10.15
 2. piątki 8.30-10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00-14.30 

maj - czerwiec:

 1. czwartki 8.30 - 10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00-14.30
 2. piątki 8.30 - 10.00; 10.15-11.45 oraz 13.00-14.30
 • W czasie zajęć uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela.  Pracą uczniów kierują opiekunowie ćwiczeń(pracownicy i doktoranci IF UJ), a obsługę  techniczną zajęć zapewniają pracownicy techniczni I PF IF UJ (2 osoby).
 • Obsługę merytoryczno-dydaktyczną zajęć laboratoryjnych w I PF zapewnia nieodpłatnie Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Grupa przychodząca na zajęcia pokrywa tylko koszty obsługi technicznej (w formie umów o dzieło w wysokości 100 zł  netto za zajęcia odbywające się w godz. 8.30 - 15.30).
 • Nauczyciel przygotowuje uczniów do zajęć laboratoryjnychi omawia wykonany eksperyment poza godzinami pracy uczniów w I PF.
 • Każdy uczeń otrzymuje zestaw materiałów pomocniczych, w skład którego wchodzą:
  - instrukcja zawierająca niezbędne wiadomości podstawowe, opis przebiegu ćwiczenia oraz  schemat układu doświadczalnego (do pobrania ze strony internetowej IF UJ
  - karta pracy (otrzymywana w czasie zajęć w I PF).
 • Uczniowie wykonując ćwiczenia pracują w 2-osobowych zespołach (ćwiczenia ilościowe) lub 8-10 osobowych grupach (ćwiczenia jakościowe, służące raczej głębszemu, szczegółowemu zaznajomieniu z tematem).
 • W czasie zajęć wykonywanych jest  jednocześnie nie więcej niż 4 różne ćwiczenia/tematy (do 5 zestawów każdy, tj. do 10 uczniów/temat; wyjątkiem jest ćw. PF1 wyznaczanie ciepła topnienia lodu - 20 zestawów tj. 40 uczniów.

PF-1 a                       28 uczniów

PF-1 b                       28 uczniów

pozostałe                10 uczniów

WAŻNE

Wszystkie współpracujące z nami szkoły bardzo prosimy

o zapoznanie się z przepisami BHP obowiązującymi na terenie  

I Pracowni Fizycznej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron